تماس با ما

تلفن : ۲۲۱۷۹۶۰۳ - ۲۲۱۷۹۶۰۹

فکس : ۲۲۱۷۹۶۰۹

:ایمیل

m.baniasadi@verona-eng.com :مدیریت

info@verona-eng.com :بخش مهندسی

:آدرس

زعفرانیه ، خیابان اعجازی (آصف) ، پلاک ۴۹
ساختمان ورونا ، طبقه ۲ ، واحد ۴